Handsaming av endringsfilter

Velkomen til grensesnittet for handsaming av endringsfilteret. Endringsfilteret er ein sjølvgåande mekanisme i programvara som automatisk undersøkjer alle handlingar. Dette grensesnittet viser ei liste over definerte filter, og gjer det mogeleg å endra dei.

Alle filter

Val
Filter-ID Offentleg skildring Verknader Stode Sist endra Kor synleg
Ingen resultat