Ikkjepedia:Utvald tilråding


Bokmål, eller meir presist, bastarddansk (òg kjend som Det Almindelige Bøgmål), er eit konservativt skriftspråk som er mest vanleg i hovudstaden Oslo og dei andre byane som ein gong på 1400-talet på feigt vis kapitulerte for 20 danske båtturistar på fyllatur. Bokmål liknar difor dansk, men med eit meir skrullete preg.

(Les meir...)