Ikkjepedia:Byråkratar

Byråkratar e folk som kan få sete i Europaparlementet og tjener pengar på heile norskebefolkningan. Vist du e snill kan du få eveg beskyttelse frå dei. Men då må du vere snill asso...