Jeg er Sosekopp. The one and lonely. En gang før i tiden skrev jeg Asbjørnsen og Moes samlede verker