Opprettar Georg W. Bush

Åtvaring: Du attopprettar ei side som tidlegare har vorte sletta.

Du bør tenkje over om det er høveleg å halde fram med å endre denne sida. Sletteloggen for sida finn du her:

  • 13. mai 2020 kl. 12:50 Hypera diskusjon bidrag sletta sida Georg W. Bush (Tøv- eller testartikkel: innhaldet var: «Georg W Bush (som egentlig staves George. menmen.) er både din og min stammfar! da Adam, det første mennesket på jorden ankom i sitt romskip, kappa Gud kuken hans av og lagde en liten Georg W. Bush. Det er…)

Åtvaring: Du er ikkje innlogga. IP-adressa di vil verta lagra i den offentlege endringshistorikken til sida. Om du loggar inn eller lagar ein konto, vil endringane dine knytast til brukarnamnet ditt, saman med andre fordelar.

Merk deg at alle bidrag til Ikkjepedia er å rekne som utgjevne under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike (sjå Ikkjepedia:Opphavsrett for detaljar). Om du ikkje vil ha teksten endra og kopiert under desse vilkåra, kan du ikkje leggje han her.
Teksten må du ha skrive sjølv, eller kopiert frå ein ressurs som er kompatibel med vilkåra eller ikkje verna av opphavsrett.

LEGG ALDRI INN MATERIALE SOM ANDRE HAR OPPHAVSRETT TIL UTAN LØYVE FRÅ DEI!

Vi ber deg løse følgende hCaptcha for å beskytte wikien mot automatisk sideopprettelse:

Avbryt Endringshjelp (vert opna i eit nytt vindauge)