Windows Task Manager

Et program utviklet av Microsoft for å overvåke avtalene dine slik at de vet alt du gjør til en hver tid.