Microsoft Smoke Signal

Et program som har som funksjon å si fra når du BSoD (Blue Screen of Death) ved å slippe ut en haug med røyk. Røyken startet deretter brannvarsleren. Og Brannvesenet blir varslet etter at PC-en eksploderer.