Jonas Braun var barnebarnet til Napoleon og Eva Knutsdottir. Foreldrene hans er ukjente, eneste man vet er at faren hans var sønnen til napoleon. Han giftet seg med sin egen farmor 10 år etter at hun hadde skilt seg fra sin mann i 1834. De fikk datteren Eva Sophie Braun og sønnen Jarle Braun. Eva Sophie fikk visstnok flere barn med Gud, en av dem ble kalt Eva Braun og giftet seg med Adolf Hitler.