LivetEndra

Eva Knutsdottir ble født 31. februar 1813 på Hawaii. Allerede som 15-åring giftet hun seg med Napoleon. Hun skal, følge ryktene, fått fire barn med Napoleon, som var 35 år da de giftet seg, før hun skilte seg fra han i 1833 etter 5 års ekteskap.. Rundt 10 år senere giftet hun seg med sitt eget barnebarn, Jonas Braun, og fikk datteren Eva Sophie Braun. Eva Sophie Braun, også kaltEva Braun giftet seg senere med Adolf Hitler.