Opna hovudmenyen

Ikkjepedia β

Elefanten

Elefanter har svært god hukommelse. Elefanter har også lange snabler. Ordet "snabel" brukes også for å beskreve det mannlige kjønnsorgan. Det er antatt at denne likheten gjør at elefanter generelt ikke brukes som husdyr i storparten av verden, da den mannlige delen av befolkningen bevisst eller ubevisst nærer en motvilje til elefanter pga. misunnelse. Dog er det vanligere med elefanter som husdyr i India, noe som sannsynligvis betyr at indiske menn har usedvanlig store og lange kjønnsorganer.