Opna hovudmenyen

Ikkjepedia β

er eit ord med mange meiningar og ulike tydingar. Det er eit ord spøkelse og andre overnaturlige vesener brukar flittig for å kommunisere med levningar, diverre blir samtalen noko... skremmende, ofte i monolog. Man kan tru at ordets opphav er i samanheng med den store ku-forkjølingsbølgen i 1754. Opprinnelig seier kua "Hø" fordi bonden ofte snakka som ein og annea bygdetulling med dialekt som minnar om ein skravlebøtte i 4-årsalderen i heftig koffeinrus. Grunnet av forkjølingen byrja dei å seie "Bø" istede. Når forkjølingsbølgen var over kunne dei aldri gå tilbake til utgangspunktet og måtte seie "Mø" i staden.


Bø er dessutan ein by i Norge, der ku-forkjølingen opphavleg kom frå. Bø-innbyggarane hatar kyr og drikk aldri mjølk. Man trur derfor at ku-galskap var utvikla og sleppt lauss frå byen Bø.